Reducer radon med ventilation

Man skelner mellem to former for ventilation: Naturlig og mekanisk. Mekanisk ventilation er oftest mest effektivtDer findes to former for radon ventilation: Naturlig og mekanisk.

Radon ventilation i din bolig er yderst vigtigt. Du forurener nemlig indeluften og tilfører den fugt, blot ved at opholde dig i boligen. Og uden jævnlig udskiftning af luften, kommer indeluften i din bolig hurtigt til at fornemmes tung og indelukket.

Der tilføres således fugt til indeluften, når du f.eks. tager bad, vander planter og vasker tøj. Du forurener ligeledes luften, når du bl.a. laver mad, brænder stearinlys eller ryger indendørs. Selv når du trækker vejret, påvirker du indeluften – med ekstra fugt og kuldioxid.

Er indeluften dårlig i din bolig, kan det medføre gener som hovedpine, træthed og irriterede øjne. Bliver indeluften for fugtig, øges risikoen for vækst af skimmelsvamp og, i værste fald, fugt- og rådskader. Endelig samler den radioaktive radongas sig i stillestående luft.

Naturlig radon ventilation

Ved naturlig radon ventilation er det vind, tryk- og temperaturforskelle, der sikrer luftgennemstrømningen i boligen. Det sørger for, at der kommer frisk udeluft ind i boligen, mens fugtig/forurenet luft trækkes ud af boligen – typisk via vinduer, døre, friskluftventiler osv.

Hvis du f.eks. laver gennemtræk i din bolig, ved at åbne vinduer i hver sin side af boligen, er det således vindkræfter og trykforskelle, der sørger for udskiftning af luften i boligen. Alene trykforskellen (overtryk på vindsiden og undertryk på læsiden) gør luftskiftet så effektivt, at du blot behøver lave gennemtræk 10 minutter, for at få udskiftet indeluften.

Også temperaturforskelle kan effektivt hjælpe med udskiftning af indeluften, da varm luft stiger til vejrs: Det betyder, at hvis du f.eks. åbner et ovenlys- eller førstesalsvindue samtidig med et facadevindue (eller en dør) i stueplan/kælderetage, vil den varme indeluft ryge ud af den øverste åbning, mens den køligere og friske udeluft kommer ind i boligen via den nederste åbning. Det kaldes for skorstenseffekten.

Begge udluftningsmetoder er så effektive, at huset bevarer sin varme, hvis udluftningen ikke varer mere end 10-15 minutter ad gangen. Det skyldes, at det meste af varmeenergien er lagret i boligens materialer og inventar.

Naturlig radon ventilation sker dog ikke kun, tilsigtet, gennem døre, vinduer og ventilationsåbninger i din bolig. Det foregår også, utilsigtet, via utætheder i din bolig, f.eks. revner og sprækker i gulve, ydervægge og tag, eller isolering, der ikke er udført godt nok.

Der er flere fordele ved naturlig radon ventilation. Bl.a. er det lydløst og kræver ikke tilført energi for at fungere. Naturens kræfter, vind, tryk og temperatur, gør det alene. Desuden kræver naturlig ventilation meget lidt vedligeholdelse.

Til gengæld kan naturlig radon ventilation give problemer med træk og kulde. Ikke mindst, hvis ventilationsåbninger ikke er placeret hensigtsmæssigt. Desuden kræver naturlig ventilation ofte en aktiv indsats fra dig i form af flere daglige udluftninger.

Endelig er naturlig ventilation i høj grad afhængig af vejr- og vindforhold, ligesom der kan mistes varme i boligen. Der arbejdes dog på naturlige ventilationsløsninger med varmegenvinding, men de er endnu ikke en realitet.

Mekanisk radon ventilation/genveksanlæg

Det der adskiller mekanisk radon ventilation fra naturlig ventilation er, at luften hjælpes på vej med en eller anden form for elektrisk drevet ventilator. Det findes allerede i mange boliger i form af f.eks. emhætten i køkkenet og udsugningsanlægget på badeværelset.

Hvis du ønsker at reducere radonniveauet i din bolig ved at gøre brug af mekanisk ventilation, bør du vælge en løsning, hvor der tilføres lige så meget frisk luft udefra som der ledes ud. Det gælder nemlig om at sørge for, at trykforskellen mellem inde- og udeluften udlignes så godt som muligt.

For ledes der mere luft ud, end der kommer ind, risikerer du, at skabe et undertryk i boligen. Det kan give den modsatte effekt af det, du ønsker, da undertrykket, så at sige, vil suge radon ind og op i boligen. Det gælder især, hvis din bolig er meget tæt, og dermed gør det sværere for ny luft at komme ind udefra.

Derfor skelnes der da også mellem to typer af mekanisk radon ventilation:

Første type er et anlæg, der udelukkende suger den fugtige og/eller forurenede luft ud af din bolig. Det kan f.eks. være emhætten i køkkenet eller en ventilator på badeværelset.

Anden type sørger ikke blot for at suge den fugtige/forurenede luft ud. Denne type anlæg sørger også for, at der bliver blæst frisk udeluft ind i din bolig. Denne type mekanisk ventilation kan desuden kombineres med varmegenvinding, et såkaldt genveksanlæg, så du ikke spilder energi på skulle varme den friske luft op.

Uanset typen af mekanisk radon ventilation, er der dog både fordele og ulemper ved denne ventilationsform. Fordelene er dog flere end ulemperne.

Mekanisk ventilation er således mere effektiv en de fleste former for naturlig ventilation, ligesom du ikke selv behøver foretage dig noget aktivt for at klare udluftningen. Mekanisk ventilation er heller ikke afhængig af vind og vejr, og med varmegenvinding spildes der heller ikke varme i forbindelse med ventilationen.

Til gengæld bruger mekanisk radon ventilation strøm, er aldrig helt lydløse og er desuden dyrere at købe og installere end naturlige ventilationssystemer. Desuden skal mekaniske ventilationsanlæg løbende vedligeholdes, f.eks. jævnlig rensning af filtre.


Køb ventilation: