Reducer radon i boligen

Der er mange ting du kan gøre, for at reducere boligens radonniveau. Første, og vigtigste, skridt er, at du får foretaget en radonmåling i din bolig. Når du kender radonniveauet, og de gældende radongrænseværdier, ved du, om det er nødvendigt med radonreducerende tiltag og hvor omfattende de bør være.

Se ventilationsprodukter

Store udsving

Hvis du har et forhøjet niveau af radon i din bolig (over 100 Bq/m³), bør du reducere indholdet af radon i indeluften. Det kan grundlæggende gøres på fire forskellige måder:

  • Ved at gøre gulvkonstruktionen lufttæt mod jorden med en radonmembran
  • Ved at øge ventilationen i boligen (radonventilation)
  • Ved at reducere undertrykket i boligen
  • Ved at etablere radonsug under gulvkonstruktionen

Er gulvkonstruktionen i boligen allerede tætnet korrekt, er det kun sjældent nødvendigt med yderligere tiltag her. I dag er det da også et lovkrav, at gulvkonstruktionen i nybyggeri skal være lufttæt (og dermed radontæt). En lufttæt gulvkonstruktion hjælper desuden med at forebygge fugtproblemer i din bolig.

Gode råd

Her er en række gode råd, du selv kan udføre. Flere af rådene er også værd at læse og følge, selv hvis du har en nyopført bolig:

Skriv til os

Ring til os