Radonsikring

Radonsikring med f.eks. ventilation eller radonsug? Statens Byggeforskningsinstitut har udarbejdet en række praktiske råd om, hvordan man kan begrænse gasarten radon i boligen. Du får de bedste af disse råd her.

Radonsikring ved renovering af eksisterende bygninger og nybyggeri

Radon trænger ind i boligen gennem alle revner og sprækker – først og fremmest fra undergrunden. Der er ofte et lavere lufttryk inde i boligen i forhold til lufttrykket i undergrunden. Derfor “suger” huset radon op fra undergrunden.

Når radon er kommet ind i huset, henfalder gassen til skadelige partikler (de såkaldte radondøtre). Det er derfor ikke altid nok blot at lufte ud hver dag, for at slippe af med radon.

Forhøjet radonnivaeu ses ofte i rum med gulve direkte mod jorden, det vil sige i stueetagen i huse med terrændæk (altså uden kælder eller krybekælder). Kælderrum er naturligvis også meget udsatte.

Radonsikring med radonsug eller på andre måder

Du kan reducere indholdet af radon i luften indendørs på fire måder:

  • Ved at gøre gulvkonstruktionen lufttæt mod jorden
  • Ved at øge ventilationen i boligen
  • Ved at reducere undertrykket i boligen
  • Ved at etablere sug under gulvkonstruktionen

Er gulvkonstruktionen tætnet korrekt, vil yderligere foranstaltninger normalt ikke være nødvendige. Ved nybyggeri kræves det derfor, at der radonsikres ved at gulvkonstruktionen gøres tæt.

F.eks. kan der lægges en radonspærre med polythylenfolie og samlinger kan tætnes med butyl-fugemasse. En lufttæt gulvkonstruktion er under alle omstændigheder en god idé, da det også kan være med til at forebygge fugtproblemer i bygningen.

Radonspærre i eksisterende bygninger

Ved eksisterende bygninger er det ofte vanskeligt at tætne gulvkonstruktionen. Men er det muligt, kan det være nemmeste løsning. Men ofte kan det være nødvendigt samtidig at forøge ventilationen.

Så har boligen en kælder/krybekælder eller lignende, kan man ventilere her. Alternativt må man ventilere inde i selve huset. Ved installation af friskluftventiler skal man dog sørge for, at man ikke får et stort undertryk i boligen.

Den enkleste og billigste løsning er en lille ventilator, der puster lidt luft ind i huset og dermed reducerer undertrykket i boligen. Det betyder, at boligen så ikke “suger” radon op fra undergrunden. Men pas på med ikke at skabe overtryk i boligen, da du så risikerer at varm, fugtig indeluft presses ud i konstruktionen, hvilket kan give problemer med f.eks. skimmelsvamp.

Der er dog mange muligheder for ventilation, f.eks. et genveksanlæg. Derfor anbefaler vi at du får en specialuddannet fagmand til at hjælpe med at finde den rette løsning.

Til at starte kan du ringe til os på tlf. 31 11 90 00 eller skrive til os på info@agx.dk – det er gratis.

Radonsikring i nybyggeri

Hvis du skal bygge et nyt hus, skal du, ifølge bygningsreglementet, sikre det mod radon. Radonsikring i nybyggeri kan selvfølgelig også foretages på mange forskellige måder. Derfor vil vi her henvise til Statens Byggeforskningsinstitut for yderligere information. Alternativt kan du kontakte os på tlf. 31 11 90 00 eller på info@agx.dk.

Skriv til os

Ring til os