Formaldehyd

Formaldehyd findes naturligt i bl.a. træFormaldehyd, der er en giftig gasart, mistænkes for at være kræft- og allergifremkaldende. Desuden kan formaldehyd påvirke såvel immunforsvar som arveanlæg. Derfor findes formaldehyd da også på Miljøstyrelsens liste over farlige stoffer.