Radonmåling med dosimeter

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man anvender passive målebokse, såkaldte dosimetre, til at foretage radonmålinger, at der måles over mindst to måneder og at målingen foregår i vinterhalvåret (fyringssæsonen)