Radonmåling

Radon kan være kræftfremkaldende, da det er en radioaktiv gasart. Derfor angives koncentrationen af radon i luften med en måleenhed for radioaktivitet for en given mængde luft – “bequerel pr. kubikmeter” (Bq/m³).

Se radonprodukter

Store udsving

Gennemsnitsværdien for boliger i Danmark ligger omkring 59 Bq/m³. Det er dog vigtigt at foretage radonmåling for at få fastslået det nøjagtige niveau. Da radon trænger op fra undergrunden, varierer mængden meget, selv inden for mindre områder. Derfor kan radonniveauet i din bolig være både højere og lavere.

Tidligere anbefalede Sundhedsstyrelsen at radonværdien i din bolig skulle være under 200 Bq/m³. Men en lang række undersøgelser har vist at det kan være sundhedsskadeligt, hvis du bor i en bolig, hvor radonniveauet er mellem 100 og 200 Bq/m³. Derfor anbefaler både WHO og Sundhedsstyrelsen i dag, at du ikke bør bo i en bolig, hvor radonniveauet er over 100 Bq/m³.

Hvis radonniveauet i boligen er mellem 100 og 200 Bq/m³, skal der oftest blot foretages nogle enkle foranstaltninger for at sænke værdien. Er radonniveauet i boligen over 200 Bq/m³, skal der typisk yderligere foranstaltninger til, f.eks. radonsug, og der bør foretages målinger af radonniveauet undervejs, så du kan kontrollere om tiltagene virker efter hensigten.

Hvornår og hvor lang tid tager måling af radon?

Den radongas, der siver op fra undergrunden, kommer ikke jævnt op. På en parcelhusgrund kan der således være stor forskel fra forhave til baghave. Men mængden af radongassen varierer også fra dag til dag. De danske myndigheder anbefaler derfor, at man foretager en radon måling af mindst to måneders varighed, og at målingen foretages i fyringssæsonen. Om vinteren er der nemlig normalt den højeste radonværdi i boligen.

En opvarmet bolig danner en slags undertryk, der så at sige skaber et lille sug fra undergrunden. Det forøger radonindsivningen. Hvis du benytter en pejs eller brændeovn til opvarmning, forøger det normalt også indsivningen af radon.

Måling af radon i sommerperioden

I sommerperioden forekommer de laveste radonforekomster inden døre. Her lufter du jo hyppigere ud.

Det er muligt at få en indikation af, hvor højt radonniveauet er her og nu, på blot to døgn med en elektronisk radonmåler. Vi anbefaler dog, at der foretages radon måling i mindst en uge.

Typisk vil radonniveauerne så være 20% over eller under årsgennemsnittet for radonniveauet. Men er resultatet alligevel langt fra grænseværdien, uanset om det er under eller over, er den eksakte værdi mindre betydningsfuld.

Ønsker du, eller har du behov for, at måle radonniveauet i løbet af sommermånederne, kan du selvfølgelig også gøre det. Sørg blot for at stille måleboksen/det elektroniske måleapparat et sted, hvor der ikke udluftes for kraftigt.

Viser radonmålingen, at dit hus har et meget lavt radonniveau om sommeren, behøver du normalt ikke at måle igen. Er resultatet til gengæld tæt på grænseværdien, bør du foretage en radonmåling igen i fyringssæsonen.

Vi guider dig hele vejen

Vi har udarbejdet en række videoer så du nemt kan blive guidet til hvordan du bruger vores hjemmetests korrekt. Hver video forklarer sit eget måleapparat eller test, så du kan få det optimale resultat.

Skriv til os

Ring til os