Radonmåling i din bolig

Radon, der er en radioaktiv luftart (gas), kan trænge ind i din bolig fra undergrunden, hvor den findes naturligt i varierende forekomster. Har du for meget radon i dit indeklima, øger det markant risikoen for lungekræft. 300 danskere dør hvert år på grund af en alt for høj koncentration af radon i indeklimaet. Dermed er kun rygning skyld i flere tilfælde af lungekræft med dødelig udgang end radon.

Er du ryger og har samtidig en forhøjet koncentration af radon i indeklimaet, forøger det risikoen for lungekræft ganske betragteligt. Det vurderes således, at risikoen er forhøjet med en faktor 25 i forhold til en ikke-ryger i en bolig med samme høje koncentration af radon.

Se radonprodukter

Krav i forbindelse med radon i byggeri

Kræftrisikoen i forbindelse med radon har været kendt gennem mange år. Derfor blev der da også allerede i 1998 indført krav om radonforebyggende foranstaltninger i det såkaldte bygningsreglement.

Her blev der stillet krav om, at der ved nybyggeri skulle etableres radonspærre, så radonkoncentratione ikke oversteg 200 Bq/m³. Det var nemlig den anbefalede grænseværdi for radonkoncentration i boliger på daværende tidspunkt.

Senere kom verdenssundhedsorganisationen WHO med en anbefaling om en grænseværdi på 100 Bq/m³. Det er samme grænseværdi, Sundhedsstyrelsen herhjemme i dag anbefaler, og som også har været et krav i bygningsreglementet siden 2010.

Ny bolig er ingen garanti for lav radonmåling

Boligfonden Kuben foretog i 2011 en omfattende undersøgelse af radonsikring i nybyggeri. Den viste desværre, at der fortsat kunne måles for høje konventrationer af radon i indeklimaet i huse, der er bygget eller renoveret efter 1998.

Grunden til de for høje koncentrationer af radon kunne henføres til fejl i selve konstruktionen af boligen. Samt at håndværkerne havde sjusket med radonspærren eller tætningen af gennemføringer af kloak, el og andre installationer, der føres ind i boligen fra grund eller terrændæk.

Det betyder med andre ord, at du ikke har nogen garanti er for, at din bolig har en radonkoncentration under de 100 Bq/m³, som anbefales af Sundhedsstyrelsen og WHO. Heller ikke selv om den er opført efter 1998.

Test for radon, hvis du er i tvivl

Der er god grund til at være opmærksom, hvis du bor i en af risikozonerne i Danmark. Eller hvis du har en mistanke om, at en eventuel radonspærre er defekt eller ikke tæt nok. Så bør du få foretaget en måling af radonniveauet i din bolig. Men da radongas er både lugtfrit og usynligt, er det bare ikke noget, du lige kan måle med et måleinstrument på nogle få minutter. Luftarten kan nemlig kun spores gennem den radioaktivitet, den udstråler.

Radioaktiviteten stammer ikke nødvendigvis kun fra selve radongassen. Men også fra de radioaktive isotoper, de såkaldte radondøtre, radon meget hurtigt henfalder til i boligen. Det er denne radioaktivitet, der kan måles. Og det tager tid.

Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du foretager en langtidsmåling (minimum to måneder) mindst to forskellige steder i boligen. Det skyldes, at der sagtens kan være markante forskelle på koncentrationen af radon i de forskellige rum i boligen.

Målingerne kan sagtens finde sted over samme periode. Dog helst i løbet af vintermånederne, hvor der fyres i boligen. Der er indsivningen af radon nemlig størst.

Tre måder at måle radon på

RadonHuset giver dig valget mellem tre forskellige metoder til måling af radon. Forskellen er, ud over prisen, hvor hurtigt du kan få et resultat, og hvor nøjagtigt resultatet er.

Til to af de forskellige metoder skal du bruge særlige målebokse med såkaldt sporplast (dosimetre), der kan “tælle” de radioaktive partikler i indeklimaet. Ved den sidste metode anvendes en elektronisk måler, der ligeledes kan tælle antallet af radioaktive partikler.

Vi sælger flere forskellige, elektroniske radonmålere, ligesom der er mulighed for at leje de elektroniske udgaver. Hvis du løbende ønsker at holde øje med radonniveauet i din bolig, kan det være praktisk at købe en eller flere elektroniske målere.

De elektroniske apparater kan være en stor hjælp, hvis du f.eks. bor i et hus, hvor koncentrationen af radon ligger lige på kanten af grænseværdien (100 Bq/m³). Det giver dig nemlig mulighed for at holde radonniveauet nede, i perioder med stor indsivning af radon i boligen, ved at lufte mere ud end normalt og samtidig løbende holde øje med radonniveauet.

Den billige radon test

Den billige løsning er også den, der tager længst tid. Her bestiller du – Sundhedsstyrelsen anbefaler mindst to – radon-målebokse (dosimetre), som placeres i de rum i boligen, hvor du og din familie opholder sig mest. F.eks. soveværelse og stue.

Dosimetrene skal så “tælle” radioaktive partikler i mindst 60 dage (to måneder). De små bokse, der ikke fylder meget, kan placeres på f.eks. en reol eller hænges på en væg. Gerne et sted, hvor der er mere trafik end i resten af rummet – f.eks. ved stuens gennemgangsvej.

Har boligen en tilbygning, der er opført senere end resten af huset, er det vigtigt også at der måles separat her. Det skyldes, at grundkonstruktionen i tilbygningen sagtens kan være anderledes end i det oprindelige byggeri.

Når målingen er slut, sender du radon-måleboksene direkte til vores laboratorium for analyse. Måleboksene kommer med frankeret og adresseret svaremballage. 3-4 uger (kan tage lidt længere i højsæsonen) efter laboratoriet har modtaget dine målebokse til analyse, får du en rapport med resultaterne pr. e-mail.

Du kan bestille dosimetrene her på siden.

Den hurtigere radonmåling

Ganske som med den billige løsning skal du måle radonniveauet med såkaldte dosimetre. Men her skal du blot måle i mindst 10 dage i fyringssæsonen (vi anbefaler 14 dage for at være på den sikre side, da radonniveauerne kan variere meget fra dag til dag).

Måleboksene placeres på samme måde og efter mindst 10 dage sender du dem direkte til laboratoriet (frankeret og adresseret svaremballage er inkluderet).

På laboratoriet analyseres sporplasten i de særlige målebokse, der tager højde for den kortere måleperiode. Du får svaret i din e-mail hurtigst muligt efter dine dosimetre er modtaget på laboratoriet.

Denne målemetode er altså er godt valg, hvis du vil have et hurtigt svar. Selv om resultatet ikke er helt så præcist som ved en langtidsmåling, får du på kortere tid en rigtig god indikation af radonniveauet.

“Kvikmålingen” kan naturligvis foretages året rundt. Dog skal du være opmærksom på, at målinger foretaget uden for fyringssæsonen selvfølgelig bliver mindre nøjagtige.

Du kan købe målebokse til “kvikmålinger” her på siden.

Den elektroniske løsning

Det er umiddelbart den dyreste af de tre løsninger, vi tilbyder. Men det er også den nemmeste for dig og så er den tilmed hurtig.

Med denne metode kan du nemlig få svar allerede straks når den valgte måleperiode er slut. Resultatet kan således aflæses direkte på selve måleapparatet for vores lejeapparater og flere af vores salgsmodeller. På andre af vores salgsmodeller får du en indikation på selve apparatet, mens det nøjagtige resultat kan ses i en app på mobiltelefonen eller en tablet.

Hvis du lejer, sender du målerne retur, når den aftalte lejeperiode er slut (returfragt med PostNord er inkluderet i lejeprisen).

Du kan selvfølgelig også både købe og leje elektroniske radonmålere her på siden.

Hvilken af de tre løsninger, du vælger, er helt op til dig. Og afhænger især af, hvor hurtigt du har brug for at få svar.

Vi guider dig hele vejen

Vi har udarbejdet en række videoer så du nemt kan blive guidet til hvordan du bruger vores hjemmetests korrekt. Hver video forklarer sit eget måleapparat eller test, så du kan få det optimale resultat.

Skriv til os

Ring til os