Måleenheden for radon

Radon grænseværdier måles i bequerel eller Bq, ligesom andre radioaktive stoffer.

Se radonprodukter

Radongrænseværdier

Da radon er radioaktivt benyttes samme måleenhed som for andre radioaktive stoffer. Den internationale måleenhed for aktivitet for radioaktive stoffer (henfaldshastighed) kaldes for becquerel (Bq), hvor 1 Bq svarer til ét radioaktivt henfald pr. sekund.

Når man måler radongrænseværdier, f.eks. med en Airthings Wave Plus eller Corentium Home, sker det typisk i en given mængde luft – typisk én kubikmeter (m³). Derfor angives radonniveauet normalt i becquerel pr. kubikmeter (Bq/m³), og angiver således aktiviteten (henfaldet) pr. rumenhed – uanset lokalets størrelse.

Tidligere blev henfaldshastigheden for radioaktive stoffer målt i curie (Ci), typisk picocurie/liter (pCi/L). Faktisk ses det stadig anvendt, f.eks. på amerikanske radonmålere. Det er dog relativt enkelt at “oversætte” pCi/L til Bq/m³ – det er nemlig blot at gange med 37. Altså er 1 pCi/L = 37 Bq/m³.

Både WHO, verdenssundhedsorganisation, og den danske Sundhedsstyrelse anbefaler en radon grænseværdi på 100 Bq/m³.

Skriv til os

Ring til os