Få styr på radon i de offentlige bygninger

Både medarbejdere og brugere bør sikres mod bl.a. radon i offentlige bygningerBåde medarbejdere og brugere bør sikres mod bl.a. radon.

Børn tilbringer en væsentlig del af deres barndom i skoler og daginstitutioner. Derfor er det vigtigt at sikre, at de unge ikke udsættes for sundhedsskadelige risici, mens de opholder sig i skole eller på institution.

En risiko kan være radon. Radon er en gasart, der findes overalt i den danske undergrund og som kan være meget skadelig for helbredet, da det bl.a. kan medføre lungekræft.

Desuden har en undersøgelse påvist, at høje niveauer af radon væsentligt øger risikoen for akut lymfatisk leukæmi blandt børn. Hvert år diagnosticeres 35-40 børn alene herhjemme med leukæmi, hvoraf godt en tiendedel skyldes radon. Derfor kan der være brug for radonsikring i institutioner med for højt radonniveau.

Vi har ekspertisen

Vi kan varetage alle opgaver omkring måling af radon i institutioner, på skoler og andre offentlige bygninger. Efterfølgende kan vi også rådgive i forhold til at nedbringe radonniveauet med radonsikring. Desuden kan vi også rådgive om problemer med fugt, skimmelsvamp, formaldehyd, CO2 og andre skadelige luftarter.

RadonHuset kan med andre ord stå for hele processen, også ved andre typer indeklima-opgaver, fra A til Z. Ønsker I selv at håndtere hele eller dele af processen, er det selvfølgelig også muligt. Her kan vi f.eks. levere de nødvendige målere (dosimetre) og oplære Jeres medarbejdere i opsætning af målerne, mens vi sørger for analyse og afrapportering.

Vi har allerede samarbejdet med flere kommuner omkring radonmålinger. Bl.a. Albertslund, Glostrup, Greve, Guldborgsund, Holbæk, Køge, Rødovre, Sorø og Aabenraa.

Vi kan klare det hele

Vi kan stå for alt omkring måling af radon. I skal blot sende en plan over bygningerne (f.eks. rengøringstegninger), så laver vi ud fra Sundhedstyrelsen/Statens Byggeforskninginstituts anbefalinger et konkret tilbud med det officielle, anbefalede antal dosimetre (radon-målebokse), der er behov for.

Vi kan så sørge for at sætte målerne op, nedtage dem igen, få dem analyseret på vores akkrediterede laboratorium og lave en afrapportering med resultaterne.

Kontakt os vedr. radonmålinger
Viser det sig, at der et eller flere af de målte steder er forhøjede og potentielt sundhedsskadelige niveauer af radon, kan vi hjælpe med rådgivning omkring mulige løsninger, ligesom vi kan være behjælpelige med at få sat gang i de radonsænkende foranstaltninger.

Gør-det-selv

Ønsker I selv at stå for det meste, kan vi levere dosimetre (målebokse) i lige det antal, I har behov for – til meget favorable priser. Vi indkøber nemlig i forvejen dosimetre i meget store styktal og kan derfor, med stolthed, kalde os selv for de største på markedet i Danmark.

Analysen af dosimetre og resultat-afrapportering er inklusive i prisen for måleboksene. Så den del står vi naturligvis for.

Mangler Jeres medarbejdere erfaring med at opsætte radonmålerne korrekt, kan vi naturligvis hjælpe dem i gang. Typisk via en kort, men grundig, introduktion om opsætning af dosimetre hos Jer. Vi kan også, hvis det skulle ønskes, holde foredrag om radon.

Fokus på et sundt indeklima

Et godt indeklima er dog mere end blot at sikre sig, at radonniveauerne ikke overstiger de anbefalede grænseværdier. Fugt, ventilation, skimmelsvamp, formaldehyd, CO2 og andre skadelige luftarter er blandt de mange andre faktorer, der spiller ind, når det handler om et godt og sundt indeklima.

Vi har også omfattende ekspertise inden for disse områder og hjælper selvfølgelig gerne med at undersøge, rådgive om og udbedre problemer af denne type.

Kontakt

Kontakt os for yderligere oplysninger, bestilling osv. på tlf. 31 11 90 00 eller [email protected]. Det er selvfølgelig også muligt at benytte kontaktformularen her på siden.