Mål radon i fyringssæsonen

Det er bedst at måle radon i fyringssæsonenRadon kan måles året rundt, men det er bedst at gøre i fyringssæsonen.

Perioden fra 1. oktober og frem til 1. maj betegnes normalt som fyringssæsonen i Danmark. Det er den tid på året, hvor der ikke kun er tændt for varmen, men også der hvor man ikke udlufter nær så meget som i de varme måneder, hvorfor der også er mindre radon ventilation i din bolig.

Når der er blus på fyret eller i radiatorerne bliver temperaturen indendørs højere end udenfor. Grundet denne temperaturforskel bliver lufttrykket lavere indenfor end i det fri. Der bliver så at sige en form for undertryk i bygningen.

Når der er et undertryk i forhold til omgivelserne, vil boligen fungere lidt som en støvsuger i forhold til radon fra undergrunden. Det betyder, at der altså er risiko for et forøget radonniveau i boligen.

Det radioaktive henfald fra radon har en tendens til at samle sig i stillestående luft. Det betyder, at den mindre udluftning i vinterhalvåret også vil kunne give højere niveauer af radon indendørs.

Det er bl.a. på bagrund af disse faktorer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler, at radon test af din bolig med en passiv eller digital radonmåler bør foretages i fyringssæsonen. På den måde sikres det nemlig, at de højst mulige tradonniveauer bliver medtaget i målingerne.

Der er dog intet i vejen for at måle i andre perioder. Blot skal du være opmærksom på, at resultaterne kan være lavere end de normalt vil være i fyringssæsonen, og derfor mere skal betragtes som vejledende.

Derfor vil det også være en god ide, at få foretaget en senere, supplerende måling i fyringssæsonen, hvis resultatet fra f.eks. sommermånederne ligger omkring grænseværdien på 100 Bq/m³.


Radonmåling med dosimeter
Elektronisk radonmåling