Sådan kan du undgå for meget fugt

Tør vasketøjet udendørsVed at holde fugtniveauet nede, mindsker du risikoen for skimmelsvamp.

Det er vigtigt, at du sørger for at lufte ud i din bolig. Helst to-tre gange dagligt med gennemtræk i 5-10 minutter – også i fyringssæsonen. På den måde lukker du den beskidte og fugtige luft ud, og får frisk luft ind.

Du behøver ikke bekymre dig om, at det går ud over din varmeregning. Ved disse kortvarige udluftninger når vægge, gulve og lofter ikke at blive kølet væsentligt ned. Du kan evt. skrue ned for termostaten på radiatoren, mens du lufter ud, men det er strengt taget ikke nødvendigt.

Det kan selvfølgelig være svært at huske, at få luftet ud i en travl hverdag. Men gør det f.eks. til en vane, at lufte ud morgen og aften. F.eks. når du alligevel er på badeværelset for at børste tænder.

Det er ligeledes vigtigt, at udsugningskanaler/friskluftventiler er åbne, så du hele tiden får frisk luft ind i boligen. Om vinteren kan du evt. nøjes med kun at holde halvdelen af ventilerne/kanalerne i boligen åbne.

Der bør naturligvis være friskluftventiler/udsugningskanaler i alle rum – f.eks. i form af spalteventiler i nyere vinduer. En friskluftventil kan også være en klap, der kan åbnes ved at trække i en snor, eller en såkaldt tallerkenventil, der er rund og kan drejes for at justere mængden af frisk luft. Endelig er der såkaldte skydeventiler. Husk at holde ventilerne rene.

Friskluftventiler, uanset typen, kan dog medføre varmetab i boligen. Derfor kan et såkaldt genveksanlæg være et godt alternativ til friskluftventiler.

I et genveksanlæg overføres varmeenergien fra den luft, der suges ud af boligen, til den friske, køligere udeluft, der blæses ind i boligen. Dermed bliver boligen ikke kun konstant ventileret med frisk luft, men der er samtidig kun et minimalt varmetab.

Undgå kondens

Hvis der dannes kondens på vinduernes ruder, skal du tørre det af. Kluden, du benytter til det, skal hænges til tørre udenfor.

Kondens opstår, når varm, fugtig luft rammer den kolde overflade på vinduesglasset. Når luften så nedkøles ved kontakten med det kolde glas, kan den ikke rumme nær så meget fugt som da den var opvarmet. Det betyder, at det overskydende fugt sætter sig som kondens.

Jo dårligere dine vinduer isolerer (altså jo koldere vinduer er på indersiden), jo større chance er der for, at der dannes kondens på dem. Selv på moderne energiruder kan der komme kondens, hvis luftfugtigheden i rummet bliver for høj (opvarmet luft kan rumme meget mere fugt end afkølet luft).

Det koldeste sted i et vindue er ved rammen i bunden. Derfor er det også netop der, at fugten vil kondensere først.

Begræns damp ved madlavning

Når du laver mad, bør du have emhætten kørende. Start gerne emhætten lidt inden, du begynder at lave mad, og lad den køre noget tid, efter du er færdig. Tjek jævnligt, at emhættens indsugning og aftræk virker korrekt.

Det er desuden en rigtig god ide, at have låg på gryder, der koger. Låget holder på vanddampen, så den ikke kommer ud i luften.

Som alternativ til emhætten kan du sørge for udluftning (f.eks. ved at sætte køkkenvinduet på klem), mens du laver mad. Det er bare ikke nær så effektivt som emhætten.

Luft ud på badeværelset

Når du er i bad, skal du huske at lukke døren til badeværelset og tænde for udsugningen på badeværelset. Efter badet bør du lede vandet fra gulv og vægge ned i afløbet, f.eks. med en svaber.

Ved at få vandet væk, bliver mængden af fugt i luften reduceret. Det har samtidig den fordel, at du begrænser problemer med kalk. Det er også altid en god ide, at lufte kortvarigt ud efter badet – 10-15 minutter med lukket dør.

Hvis du tørrer brusekabinen af med f.eks. et håndklæde, bør håndklædet hænges til tørre udendørs. Ellers afgiver det blot fugten indendørs igen.

Tør tøjet udenfor – eller i en tørretumbler

Tøj, der hænger til tørre, afgiver sin fugt til luften. Så hvis det våde tøj hænger indendørs, er det luften her, der må aftage fugten. Derfor bør vasketøj altid tørres udendørs.

Du kan også tørre tøjet i en tørretumbler. Men så skal det være en tørretumbler med kondensvirkning eller aftræk til det fri.

Er du nødt til at tørre tøjet indendørs, og ikke har en tørretumbler, bør du have en fugtstyret udsugning, der automatisk går i gang, når luftfugtigheden bliver for høj. Eller eventuelt sørge for at have en affugter kørende, mens du tørrer tøjet.

Om sommeren kan problemet nemt afhjælpes ved bare at lade et vindue stå åbent. Men om vinteren vil det køle overfladerne i rummet så meget ned, at det kan give kondens og dermed skabe grobund for skimmelsvamp. Her vil et genveksanlæg være at foretrække.


Køb eller lej en fugtmåler: