Pas på fugten

Dagligdags ting som f.eks. madlavning kan hurtigt på indeluftens fugtighed til at stige markantLuftfugtigheden er en væsentlig faktor for at undgå skimmelsvamp.

Skimmelsvamp kræver fugtige omgivelser, for at kunne trives. Så det bedste, du kan gøre for at undgå skimmelsvamp, er at holde fugt ude af din bolig.

Derfor kan det være en god ide, særligt om vinteren, hvor der ofte luftes mindre ud, at holde øje med luftfugtigheden i dit hjem. For dagligdags ting som f.eks. madlavning kan hurtigt få indeluftens fugtighed til at stige markant.

Kommer den relative luftfugtighed (fugtindholdet i luften ved en given temperatur, RF) over 70 procent, kan skimmelsvamp spire på næsten ethvert organisk materiale. Kommer den relative luftfugtighed over 95 procent, eller er en overflade direkte fugtig, skal der blot en smule organisk materiale som støv eller lignende til, for at skimmelsvamp også kan spire på uorganiske, porøse materialer.

Under de rette vækstbetingelser kan skimmelsvamp etablere sig på en uges tid. Nogle typer skimmelsvamp har gode vækstbetingelser allerede ved de 70 procent relativ luftfugtighed, mens andre typer kræver mere fugt for at kunne vokse.

Ikke bare varm luft

Jo varmere luft er, jo mere vanddamp (fugt) kan den samme mængde luft rumme, inden den begynder at afsætte fugten til sine omgivelser. Det er det der kaldes for den absolutte luftfugtighed, og her angives mængden af vanddamp som gram vand pr. kubikmeter luft.

Hver gang temperaturen stiger 11 grader, kan luften rumme dobbelt så meget vanddamp (fugt). Luft ved 5 oC kan således rumme 6,8 gram vand pr. kubikmeter, mens luften ved 16 oC kan rumme 13,6 g/m3. Og mængden stiger til 27,2 g/m3 ved en lufttemperatur på 27 oC.

Den relative luftfugtighed, som er det der måles med et hygrometer, er et udtryk for den faktiske mængde af vanddamp i luften, divideret med den mængde vanddamp luften maksimalt kan rumme ved en given temperatur. Hvis vi antager, at luften rummer 6,8 gram vanddamp pr. kubikmeter luft, er den relative luftfugtighed:

Ved 5 oC = 6,8/6,8 = 100 procent
Ved 16 oC = 6,8/13,6 = 50 procent
Ved 27 oC = 6,8/27,2 =25 procent

Sådan får du styr på luftfugtigheden

Skalaen for relativ luftfugtighed går fra 0 til 100 procent og kan måles med et såkaldt hygrometer. Et hygrometer kombinerer en egentlig fugtmåler med et termometer, så den relative luftfugtighed kan fastslås.

Astma-Allergi Danmark anbefaler, at den relative luftfugtighed inden døre holdes under 45 procent, da det kan hjælpe med at mindske mængden af husstøvmider. Ligeledes vil en lav, relativ luftfugtighed gøre livsvilkårene sværere for skimmelsvamp.

En relativ luftfugtighed på under 45 procent ses normalt kun i vinterhalvåret, hvor der fyres inden døre. I sommerhalvåret kan den relative luftfugtighed nemt nå op i nærheden af de 70 procent eller endnu højere, hvis du ikke er opmærksom.

Den relative luftfugtighed i din bolig har også indflydelse på din hverdag. De fleste mennesker trives således bedst, når den relative luftfugtighed er mellem 35 og 60 procent

Hygrometre kommer i mange forskellige udformninger, og fås både som elektroniske og som mekaniske/passive målere. Vi anbefaler et elektronisk hygrometer, da de er både ganske nøjagtige og nemme at anvende i dagligdagen.


Køb eller lej en fugtmåler: