Radonmåling for erhverv

Hos Radonhuset kan vi tilbyde radonmålinger for både offentlige og private erhverv samt boligforeninger af alle slags, for at sikre helbredet for både medarbejdere og beboere.

Vi har ekspertisen

Vi kan varetage alle opgaver omkring måling af radon. Efterfølgende kan vi også rådgive i forhold til at nedbringe radonniveauet med radonsikring. Desuden kan vi rådgive om problemer med fugt, skimmelsvamp, formaldehyd, CO₂ og andre skadelige luftarter.

RadonHuset kan med andre ord stå for hele processen, også ved andre typer indeklima-opgaver, fra A til Z. Ønsker I selv at håndtere hele eller dele af processen, er det selvfølgelig også muligt. Her kan vi f.eks. levere de nødvendige målere (dosimetre) og oplære jer i opsætning af målerne, mens vi sørger for analyse og afrapportering.

Vi kan klare det hele

Vi kan stå for alt omkring måling af radon. I skal blot sende en plan over bygningerne (f.eks. rengøringstegninger), så laver vi ud fra Sundhedstyrelsen/Statens Byggeforskninginstituts anbefalinger et konkret tilbud med det officielle, anbefalede antal dosimetre (radon-målebokse), der er behov for.

Vi kan så sørge for at sætte målerne op, nedtage dem igen, få dem analyseret på vores akkrediterede laboratorium og lave en afrapportering med resultaterne.

Viser det sig, at der et eller flere af de målte steder er forhøjede og potentielt sundhedsskadelige niveauer af radon, kan vi hjælpe med rådgivning omkring mulige løsninger, ligesom vi kan være behjælpelige med at få sat gang i de radonsænkende foranstaltninger.

Gør-det-selv

Ønsker I selv at stå for det meste, kan vi levere dosimetre (målebokse) i lige det antal, I har behov for – til meget favorable priser. Vi indkøber nemlig i forvejen dosimetre i meget store styktal og kan derfor, med stolthed, kalde os selv for de største på markedet i Danmark.

Analysen af dosimetre og resultat-afrapportering er inklusive i prisen for måleboksene. Så den del står vi naturligvis for.

Mangler I erfaring med at opsætte radonmålerne korrekt, kan vi naturligvis hjælpe jer i gang. Typisk via en kort, men grundig, introduktion om opsætning af dosimetre hos jer. Vi kan også, hvis det skulle ønskes, holde foredrag om radon.

Skriv til os

Ring til os