Digital radonmåling

Med en digital radonmåler, f.eks. en Airthings Wave Plus, kan du langt hurtigere foretage en radonmåling og dermed få fastslået radonniveauet et givent sted. Desuden kan en elektronisk radonmåler oftest give en højere nøjagtighed end et dosimeter ved korte måleperioder.

Se digitale radonprodukter

Elektroniske radonmålere er præcise, og kan benyttes igen og igen

Du kan finde elektroniske radonmålere i mange forskellige udgaver og i forskellige prisniveauer. Priserne starter fra under 1.500 kroner og kan nå op omkring 50.000 kroner for de dyreste udgaver.

Elektroniske radonmålere er generelt yderst nemme at tage i brug og betjene. Oftest kan du også nemt selv aflæse det målte radonniveau direkte på måleapparatet. Alternativt kan aflæsningen ske via f.eks. en mobiltelefon eller tablet.

Nemme at kontrollere

Selv de billigste, elektroniske radonmålere er normalt godt kalibrerede fra fabrikkens side. Det anbefales dog at de dyreste, elektroniske målere kalibreres mindst én gang årligt. Efter nogle års brug kan de nemlig begynde at vise for høje resultater, da henfaldet fra radon lejrer sig i apparatets målekammer.

Skulle du være i tvivl om en elektronisk radonmåler viser det korrekte resultat, kan du heldigvis nemt selv tjekke det. Det er blot at foretage en udendørs kontrolmåling. Det skal nemlig give et resultat på omkring 5 Bq/m³.

Flere fordele ved en elektronisk radonmåler

En elektronisk radonmåler kan ofte vise måleresultatet på flere måder. Ikke kun som et samlet gennemsnit for måleperioden, men også f.eks. dag for dag. På den måde er det nemt at følge med i forandringer i radonniveauet.

Desuden er elektroniske målere velegnede til at lokalisere, hvor radon trænger ind i boligen. Netop fordi apparatet nemt kan flyttes rundt eller, ved hjælp af en simpel afskærmning eller afdækning, måle i et meget specifikt område, f.eks. ved dørtrin, rørgennemføringer osv.

Indtil videre har Sundhedsstyrelsen ikke undersøgt elektroniske radonmålere. Derfor anbefaler de at der anvendes lukkede dosimetre (radon-målebokse) fra akkrediterede laboratorier.

Vi har dog rigtig gode erfaringer med elektroniske radonmålere, f.eks. apparaterne Corentium Home og Airthings Wave/Wave Plus. De giver alle en målesikkerhed på niveau med eller bedre end passive målere (dosimetre). Disse elektroniske måleapparater er desuden alle godkendte af akkrediterede laboratorier.

Målenøjagtighed med en digital radonmåler

Nøjagtigheden på elektroniske radonmålere tjekkes ved at placere måleapparaterne i et laboratorium med en i forvejen kendt radonkoncentration. Resultaterne sammenlignes så med resultaterne fra professionelle reference-måleinstrumenter.

Disse test, der udføres på anerkendte laboratorier rundt omkring i verden, viser at de elektroniske radonmålere har en målenøjagtighed på omkring 5%. Resultaterne har altså været inden for ±5% af resultaterne fra reference-målerne.

I sidste ende spiller radonniveauet og måleperioden også ind på nøjagtigheden af resultatet. For ganske som med radon-målebokse gælder det at jo højere radonniveauet er og jo længere måleperioden er, jo mere nøjagtigt er resultatet.

Skriv til os

Ring til os