Lidt om radon

Radon trænger ind i boligen fra undergrundenRadon, der kan føre til kræft, kan hverken ses eller lugtes.

Radon er et grundstof med den kemiske betegnelse Rn. Stoffet, der er en såkaldt ædelgas, er nr. 86 i det periodiske system. Radon er en radioaktiv gas eller luftart, som stammer fra det radium, der er naturligt forekommende i almindelig jord og mange byggematerialer. Det er derfor vigtigt med radonsikring af din bolig

Da radium, som selv er henfald fra naturligt forekommende uran, er ustabilt, henfalder det og danner bl.a. luftarten radon. Du kan hverken lugte eller se gasarten, hvilket gør radon umulig at opdage med normale sanser.

Store udsving

Radon kortDer kan være meget stor forskel på radonniveauet fra grund til grund og fra egn til egn. Hvis der findes klipper og moræner under grunden, er der en stor sandsynlighed for et højt radonniveau.

Det betyder, at f.eks. Bornholm og Ringsted-området er særligt ramt. Men på hele Sjælland, og i det meste af Jylland, kan der også findes høje forekomster af radon. Erhvervs- og byggestyrelsen har anslået, at 350.000 boliger i Danmark har et forhøjet radonniveau.

Du kan finde en oversigt over radon i dit område og resten af landet på vores radonkort.

Grænseværdi for radon

Koncentrationen af radon i luften angives som “becquerel pr. kubikmeter” (Bq/m³). Gennemsnitsværdien for boliger i Danmark ligger omkring 59 Bq/m³.

Tidligere anbefalede Sundhedsstyrelsen at radonværdien i boliger skulle ligge under 200 Bq/m³. Nyere undersøgelser har imidlertid vist, at flertallet af personer med kræft, hvor sygdommen skyldes radon, har boet i en bolig med en radonværdi på mellem 100 og 200 Bq/m³ (kilde: “Anbefalinger om radon i boliger i de nordiske lande” fra 2009).

Derfor anbefaler WHO og den danske sundhedsstyrelse, at man ikke bør bo i en bolig, hvor radonniveauet er over 100 Bq/m³.

Når radon kommer ind i din bolig

Indtrængning af radon i boligRadon trænger først og fremmest ind i boligen fra undergrunden via små sprækker eller utætheder i fundamentet. Boligfundamenter blev først radonsikret fra 1998. Derfor er boliger opført før 1998 særligt udsatte, men du kan alligevel af og til finde sprækker i nyere byggerier.

Når radongassen er kommet ind i huset, kan den direkte indåndes. Det betyder, at der afgives radioaktiv stråling til lungerne.

Men indenfor de første par dage nedbrydes meget af det radon, der er kommet ind i boligen, til en række andre radioaktive stoffer, bl.a. polonium. Disse radioaktive stoffer kan efterfølgende hænge fast på partikler som støv og røg.

Dermed udsættes lungerne for de radioaktive partikler, da de vil komme ned i lungerne, når du trækker vejret. En del af partiklerne, der kan være meget svære at komme af med, vil blive siddende og afgive stråling i lungevævet, hvilket kan medføre kræft.

Helbred

Hvert år bliver der registreret 300 dødsfald, der kan henføres til radon. Dette tal er desværre konstant og udgør dermed et reelt helbredsmæssigt problem.

Radon kan sættes i forbindelse med flere forskellige kræftsygdomme. Dog hyppigst lungekræft.

En nyere dansk undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse har desuden påvist, at høje niveauer af radon i en bolig giver en øget risiko for akut lymfatisk leukæmi blandt børn. Hvert år får 35-40 børn diagnosen leukæmi. Heraf skyldes godt en tiendedel radon.


Radonmåling med dosimeter
Elektronisk radonmåling